תהליך קידום ההוראה באמצעות סקר הערכת ההוראה
   
   
מעגל קידום ההוראה
   
תהליך קידום ההוראה הינו תהליך מורכב, אשר אינו מסתכם בביצוע סקר הערכת הוראה ופרסום תוצאותיו בלבד. מעגל קידום ההוראה כולל שלושה שלבים עיקריים:
 • סקר הערכת ההוראה – סקר רוחבי לאורך כל המוסד האקדמי המאפשר בניית תמונת מצב
  של נקודות החוזקה והחולשה של המוסד האקדמי בתחום ההוראה
 • ניתוח נתונים – על בסיס סקר הערכת ההוראה מבוצע ניתוח מעמיק לזיהוי נקודות החוזקה
  והחולשה, דבר המאפשר בניית תוכנית פעולה
 • תוכנית פעולה – תוכנית הפעולה נבנית על בסיס ניתוח הנתונים ויכולה לכלול פעולה
  רוחבית לכל המוסד במקרה של צורך במתן פתרון למדד מסוים או לחילופין פעולה
  נקודתית לליווי מרצים
 
   
           
אנו בחברת Bright Aqua Technologies מספקים פתרונות לכל שלבי מעגל קידום ההוראה:
             
סקר הערכת ההוראה
 • מוצר תוכנה שלם התומך המהלך הסקר בעל גמישות המתאימה לצורכי המוסד האקדמי
 • ייעוץ בבניית הסקר
 • ייעוץ בבניית שאלונים
 • יעוץ בהגברת אחוז ההיענות לסקר ע"י שילוב הסקר במערכות האינטרנט השונות של המוסד האקדמי, החדרה ופרסום, העלאת מוטיביציה, ניתוח חדירה בזמן אמת וגיבוש מחויבות הנהלה.
ניתוח נתונים
 • זיהוי נקודות חולשה אצל מרצים על בסיס חתכים מסמסטר זה ומסמסטרים קודמים
 • מיקוד מדדים על בסיס נתונים סטטיסטיים והערות מילוליות
 • זיהוי מרצים מצטיינים במוסד האקדמי
 • ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים כגון קשרים בין שאלות, זיהוי קשרים בין גורמים חיצוניים לבין המדדים כגון השפעת גודל כיתות על ציוני המרצים, או לחילופין הקשר בין ציוני הסטודנטים להערכות המרצים
תוכנית שיפור
 • בניית תוכנית שיפור למרצים הכוללת: ליווי המרצה בהרצאה וניתוח בעיות (כולל באמצעות שימוש במצלמת וידאו), מעבר על המשובים, ניתוח חומר ומצגות ההרצאות ובניית תוכנית שיפור
 • סדנאות להקניית כישורים
מערכת תוכנה לניהול סקר הערכת הוראה
מערכת סקר ההוראה של חברת Bright Aqua הינו פתרון כולל ויעודי לניהול סקר הערכת הוראה התואם לכלל הצרכים של המוסד האקדמי, ללא צורך בהתפשרות או הצמדות למוצר מדף. המערכת תומכת החל מקליטת נתונים ממערכות המוסד האקדמי, הפצת טופסי סיקור למעריכים, קליטת הטפסים, הפקת דוחות והעברת מידע בחזרה למערכות המוסד האקדמי.
המערכת כוללת תמיכה מלאה הן בסיקור על בסיס טפסים ידניים לסריקה והן בסיקור אלקטרוני הכלול במערכת. כמו כן כוללת המערכת פורטל אינטרנטי המאפשר צפייה בדוחות סיכומיים עבור דרגים ניהוליים ודוחות פרטניים עבור המוערכים בסקר.
 
     
   
כלל המערכת בנויה בתפיסה מאובטחת הכוללת תמיכה במערכת הרשאות מתקדמת, המאפשרת לכל צופה בדוחות, לראות את הדוחות הנוגעים אליו בלבד. כמו כן המערכת תומכת בשמירה על אנונימיות המעריכים, בצד מניעה של הערכה כפולה.
במערכת סקר ההוראה של חברת Bright Aqua אין צורך להתפשר על קביעת קבוצת הייחוס של ציוני המרצים, וניתן לבנות דוחות מיוחדים עבור כל אחד מהדרגים השונים במוסד האקדמי. במערכת זו, ניתן ליצור באמצעות מנוע חוקה מתוחכם קבוצות ייחוס שונות לפי פרמטרים משתנים.
המערכת תומכת בריבוי שאלונים, ומאפשרת התממשקות של כלל המערכת להזדהות חיצונית בצד יכולת להפצת שאלונים באמצעות הדואר האלקטרוני.