פתרונות לקידום הוראה
לחברת Bright Aqua Technologies LTD סדרת פתרונות תוכנה ושירותים לתחום קידום רמת ההוראה. פתרונות אלו נבנו בשיתוף מוסדות אקדמיים מובילים בישראל, וכוללים מענה מותאם לצרכים המיוחדים של מוסדות אקדמיים שונים.
 
Bright Aqua Technologies LTD נותנת פתרון ייחודי לנושא בישראל. פתרון זה אינו מוצר מדף אלא כולל שילוב של פתרון תוכנה הנותן מענה מותאם ומיוחד לצרכים של כל המוסד האקדמי בשילוב עם ייעוץ מקצועי בתחום קידום ההוראה.
אנו מאמינים בניגוד לחברות אחרות בתחום כי פתרונות התוכנה בנושא, הם מרכיב אחד מתוך תהליך קידום ההוראה, ועל כן אנו משלבים בפתרון קידום איכות ההוראה של חברתנו ייעוץ מקצועי לשם הגברת יעילות מערך קידום ההוראה וזאת על בסיס ניסיוננו רב השנים בתחום. בייעוץ זה נכללים: ייעוץ לבניית שאלונים, הגברת אחוזי סיקור, ניתוח תוצאות סקר, ייעוץ למרצים על בסיס אמצעי עזר, ניתוח בחינות רב ברירה כולל מהימנות וקושי. אנו מאמינים כי רק שילוב של פתרון טכנולוגי מהשורה הראשונה עם ייעוץ מתאים יכול למנף את ההשקעה בתחום בצורה הראויה.
בין הפתרונות שאנו מספקים ללקוחותינו:
פתרון כולל למבחני רב ברירה