מערכת ניהול הערכת איכות עצמית לפי דרישות המועצה להשכלה גבוהה (המלג)
 
החברה מספקת פתרון ייחודי לניהול תהליך הערכת איכות עצמית לפי דרישות המועצה להשכלה גבוהה. הפתרון כולל מנוע מרכזי התומך בהזנת נתונים ע"פ השדות אשר הוגדרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה והפקת הנתונים בצורה מרוכזת לקובץ Word בפורמט אחיד.

 
     
המערכת תומכת בריבוי חוגים, ומאפשר מילוי בו זמני ע"י חוגים שונים תוך תמיכה בבקרה מרכזית, המאפשרת לאחראי האקדמי על הנושא לבקר את העמידה בלוחות הזמנים. ההפקה האחידה של הנתונים לקובץ Word מאפשרת שמירה על פורמט אחיד ומכובד של הדוח, ובקרה על תקינות הדוח.