E-Learning פתרונות
   
               
   
החברה מנפה את יכולותיה בתחום פיתוח התוכנה על מנת לספק לפקולטה למדעי הרוח תוכנה לתרגול ולימוד באמצעות תוכנה על בסיס רשת האינטרנט.